Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Дебелец
Дебелец
Област: В. Търново
Адрес: Дебелец 5030, ул. Патриарх Евтимий Търновски 49
Телефони: 06117 2130; 0879388750
E-mail: dmsgd_debeletz@abv.bg
Директор: д-р Анелия Георгиева Петкова