Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Видин
Видин
Област: Видин
Адрес: Видин 3700, к-с Бонония
Телефони: 094 601677; 601679
E-mail: dmsgd_vidin@abv.bg
Директор: Д-р Лада Димитрова Панчева