Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Враца
Враца
Област: Враца
Адрес: Враца 3000, ул. Средна гора 1
Телефони: 092 665466
E-mail: dmsgd_vr@mail.bg
Директор: д-р В. Илиева