Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Габрово
Габрово
Област: Габрово
Адрес: Габрово 5300, кв. Вечевци
Телефони: 066 809233
E-mail: dmsgdgb@gbg.bg
Директор: д-р Николина Станчева Генева - Колева