Социални домове
Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Св. Стилиян
Ветрен
Област: Пазарджик
Адрес: Ветрен 4480, ул. Четиридесет и четвърта 33
Телефони: 03584 2361; 2371; 2341
E-mail: dmsgd@mail.bg
Директор: д-р Лидия Пещерлиева