Социални домове
Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Перник
Перник
Област: Перник
Адрес: Перник 2300, ул. Илинден 14
Телефони: 076 604932
E-mail: avesi@abv.bg
Директор: д-р Ани Костадинова Веселинова