Социални домове
Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД с. Широка лъка
с. Широка лъка
Област: Смолян
Адрес: с. Широка лъка 4710, ул. Люлката 1
Телефони: 03030 2321
E-mail: shirokalaka@abv.bg
Директор: д-р Мария Димитрова Мурджева