Социални домове
Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Мария Луиза
с. Бузовград
Област: Стара Загора
Адрес: с. Бузовград 6159, Г. С. Раковски 29
Телефони: 04355 2391; 2381; 2382; 2255
E-mail: mluiza@abv.bg
Директор: д-р Ивелина Панова - Ламбова