Социални домове
Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Търговище
Търговище
Област: Търговище
Адрес: Търговище 7700, ул. Росица 2
Телефони: 0601 65623
E-mail: dmsgd-t6@mbox.contact.bg
Директор: Катя Алексиева