Социални домове
Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Варна
Варна
Област: Варна
Адрес: Варна 9022, кв. Виница, ул. Овеч -2
Телефони: 052 342403
E-mail: dmsgd_varna@abv.bg
Директор: д-р Стефка Иванова Джанкова