Социални домове
Домове за сираци
ДДЛРГ с. Страхилово
с. Страхилово
Област: В. Търново
Адрес: с. Страхилово 5190, пл. Четири 13
Телефони: 06145 2664; 2612
E-mail: ddstrahilovo@abv.bg
Директор: Светла Цонева