Социални домове
Домове за сираци
ДДЛРГ Христо Смирненски
с. Балван
Област: В. Търново
Адрес: с. Балван 5064, с. Балван
Телефони: 06113 2620
E-mail: dd_balvan@abv.bg
Директор: Лилия Йорданова