Социални домове
Домове за сираци
ДДЛРГ Цветко Сълковски
с. Борован
Област: Враца
Адрес: с. Борован 3240, ул. Ангел Йошков 21А
Телефони: 09147 2232; 2332; 3240
E-mail: ddlrg_borovan@abv.bg
Директор: Валентина Петкова Илиева