Социални домове
Домове за сираци
ДДЛРГ Св. Никола
Благоевград
Област: Благоевград
Адрес: Благоевград 2700, ул. Братя Миладинови 23
Телефони: 073 885912; 13; 14
E-mail: dovd@abv.bg
Директор: Евгения Йорданова