Социални домове
Домове за сираци
ДДЛРГ Кюстендил
Кюстендил
Област: Кюстендил
Адрес: Кюстендил 2500, м-ст Хисарлъка
Телефони: 078 523493; 550523
E-mail: dom_hisarlaka_1947@abv.bg
Директор: Магдалена Георгиева Рачева - Андонова