Социални домове
Домове за сираци
ДДЛРГ Параскева Нейкова
Ловеч
Област: Ловеч
Адрес: Ловеч 5500, ул. Ст. Караджа 24
Телефони: 068 604486
E-mail: ddlrg_pn@abv.bg
Директор: Татяна Добрева