Социални домове
Домове за сираци
ДДЛРГ Звънче
с. Георги Дамяново
Област: Монтана
Адрес: с. Георги Дамяново 3470, ул Втора 33
Телефони: 09551 2277; 2241
E-mail: ddlrgzvanche@abv.bg
Директор: Даниела Ангелова