Социални домове
Домове за сираци
ДДЛРГ РОЗА
с. Зелениково
Област: Пловдив
Адрес: с. Зелениково 4155, ул. 25-та №30
Телефони: 03194 2260; 2520;
E-mail: ddlrg.selozelenikovo@abv.bg
Директор: Иванка Колева