Социални домове
Домове за сираци
ДДЛРГ Св. Иван Рилски
с. Брестовица
Област: Русе
Адрес: с. Брестовица 7174, ул. Янтра 9
Телефони: 081462 231; 0887957749
E-mail: valia_45@abv.bg
Директор: Наталия Белчева