Социални домове
Домове за сираци
ДДЛРГ Мария Роза към КСУДС с. Асеновград
с. Асеновец
Област: Сливен
Адрес: с. Асеновец 8933, ул. Марко Димитров 30
Телефони: 04522 2510;
E-mail: dovdlrg_asenovec@abv.bg
Директор: Георги Мангъров