Социални домове
Домове за сираци
ДДЛРГ с.Доганово
с. Доганово
Област: София-област
Адрес: с. Доганово 2115, ул. Първа
Телефони: 07158 2320; 2321; 0984678335
E-mail: dd_doganovo@mail.bg
Директор: Оля Ленкова