Социални домове
Домове за сираци
ДДЛРГ Българка
Стара Загора
Област: Стара Загора
Адрес: Стара Загора 6000, ул. Мусала 32
Телефони: 042 642023; факс:620123
E-mail: dombalsz@abv.bg
Директор: Пенка Йонкова