Социални домове
Домове за сираци
ДДЛРГ с . Бързица
с. Бързица
Област: Варна
Адрес: с. Бързица 9274, с. Бързица
Телефони: 05120 2478; 2521
E-mail: dom_burzica@abv.bg
Директор: Здравка Златева