Социални домове
Домове за сираци
ДДЛРГ Княгиня Надежда
Варна
Област: Варна
Адрес: Варна 9000, ул. Кракра 2
Телефони: 052 820678 9; 613279; 612143
E-mail: dom_nadejda.varna@abv.bg; binaa@mail.bg
Директор: Върбинка Дончева