Полезно
Съвети към инвалиди и бездомни

Първа стъпка - явяване на ТЕЛК

 

Колкото и да е тъжно, в живота си се сблъскваме понякога с болести, злополуки и вродени увреждания. От тези събития никой не е предпазен – всеки може да претърпи злополука или да се разболее сериозно и да стане нетрудоспособен – за известен период или доживотно.
 
Ако имате трайни увреждания на здравето, за да получите помощ от държавата трябва да преминете през Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), където да определят в каква степен е инвалидността Ви и за какъв период да Ви трудоустроят.
 
За целта, трябва да отидете първо при личния Ви лекар, който изпраща сигнал до ТЕЛК, откъдето Ви пращат писмо – покана да се явите на определена от тях дата, с изисканите от тях изследвания и консултации. Ако не сте готов или нямате възможност да отидете на посочената дата, те Ви определят друга дата, която е през следващия месец. Ако и за втората дата не успеете ще Ви пратят трета – последна покана с предупреждение, че ако не се явите и този път, молбата Ви за явяване пред ТЕЛК се анулира.
 
След първото ви явяване на ТЕЛК е необходимо да подадете необходимите документи в НОИ или съответно в Регионално управление социално осигуряване към НОИ (РУСО), където представяте и трудова книжка, за да определят размера на инвалидната Ви пенсия. За жителите на столицата срокът за стартиране на изплащането на пенсията Ви е обикновено един месец. За жителите на останалите градове в България срокът е три месеца. Ако сте освидетелстван, че сте нетрудоспособен с придружител, получавате надбавка от стотина лева, които са за придружителя Ви. Също посочвате и начина, по които ще получавате пенсия – пощенски клон или по банкова сметка. По банков път пенсиите се изплащат на седмо число от месеца, а от пощата след  15-то число.
 

Когато валидността на решението от ТЕЛК изтече, има две възможности:
1. Ако сте се излекувал не се явявате на следваща комисия.
2. Ако все още не сте излекуван, трябва да се явите отново на комисия за преосвидетелстване.


Първоначално винаги решението на комисията е за една година. При следващо явяване валидността се удължава, като е възможно да получите пожизнено решение, ако увреждането е нелечимо. Обикновено удължават до 3 години, защото се смята, че състоянието Ви може да претърпи промени – както положителни, така и отрицателни.
 
 
Придобивки за хората с увреждания

 

При инвалидизиране получавате някои предимства и права.
 

  • Получавате правото да получавате интеграционни добавки, за сега в размер на 19.50 лв. Ще ги получавате всеки месец до изтичане срока на решението. Ако се преосвидетелствате можете да подновите получаването им с молба до социално осигуряване в общината по местоживеене.
  • Друго право е получаването на безплатна годишна винетка, ако притежавате личен автомобил.  
  • Освободени сте и от потребителска такса при посещение при личния лекар, както и при приемането Ви в болница.
  • Ако сте трудоустроен и работите, в края на годината подавате годишна данъчна декларация и Ви възстановяват част от удръжките от получените заплати през годината.
  • Имате право и на карта за пътуване с градския транспорт. За освидетелстване над 90 % (първа група) месечната такса е 6 лева. За освидетелстване на втора група, таксата е 20 лв.
  • Общината може да Ви помогне с еднократна помощ, ако доходите на семейството Ви не надвишават 310 лв.

 

 
Начини за намиране на помощ

 

Сега ще опишем няколко от начините на намиране на помощ.

 

Първата помощ е Вашата пенсия по инвалидност. Следваща е подкрепата от социални грижи, след това са организациите предлагащи безвъзмездна помощ (БЧК и др.).
 

Ако имате конкретен проблем, може да публикувате нова тема на настоящия сайт - Надежда България - като изберете съответната тема и посочите, че търсите помощ. Необходимо е преди това да се регистрирате на сайта. Важно е да попълните и потребителския си профил - колкото повече информация дадете за себе си и за проблема, толкова по-вероятно е някой да се свърже с вас, за да ви помогне.
 

Ако отговаряте на определени условия от социални грижи ще Ви свържат и ще бъдете включен в списък на БЧК за подпомагане. Дарение се получава четири пъти в годината.
 

Друг начин е набирането на средства чрез медиите, особено ако обстоятелствата са належащи и нетърпящи отлагане. Има и набиране на средства чрез мобилните оператори (DMS).
 
Много общини, църкви и организации даряват храна, лекарства и облекло. Тук ще споменем парка до кръвния център на ул. Христо Ботев, където Баптистка църква ежедневно приготвя и дарява топъл обяд.
 

При лечение на заболяване НЗОК, покрива малка част от стойността на операцията. Общината, където сте по адресна регистрация също може да Ви помогне.

 

Друг вариант е с подпомагане от частни лица, организации и фирми. Въобще лица, които могат да отделят средства и да помогнат. Помощ получавате и от медиите. Дори и в момента върви предаване с такава кауза.

 

 

Намиране на работа
 
Следващ момент е търсенето на работа. Все още има предприятия, които предлагат работа за трудоустроени. Такова е например предприятието на Нестле, където имат специален цех, предлагащ работа на хора в неравностойно положение. В зависимост от увреждането Ви можете да получите и помощ от трудовата борса. Бюрото по труда се съобразява с Вашето образование, Вашите увреждания и може да Ви включи в програми за заетост на трудоустроени лица.
 

 

Намиране на подслон за бездомни

 

Дойде и ред на въпроса с подслона. Ако сте много зле здравословно, държавата разполага с домове за инвалиди. Такива има в Пловдив и Стара Загора. Удържат 70 % от отпусната Ви инвалидна пенсия, като срещу това получавате – подслон, храна, достъп до баня. В столицата също има такива институции, но те не са държавни и са несъвместимо скъпи и недостъпни за повечето болни. В столицата има и социален младежки център Свети Константин, който предлага подслон, храна, облекло и възможност за работа на младежи от улицата (в това число и инвалиди). Единственото условие е да сте до 30 години. Друга възможност са центровете за временно настаняване, където може да се настаните за определен период. За минали години беше шест месеца, но тази година е намален на три.

 

Обстоятелствата за водене на нормален живот станаха прекалено трудни и сложни дори за нормален, здрав и млад човек, бил той образован и пълноценен, какво остава за трудоустроен инвалид. Такъв човек обикновено е крайно ограничен социално, в личен и обществен план. Държавата предлага съвсем малко възможности за реализация на тази част от обществото. Голям и важен елемент е топлото и човешко отношение, както и разбиране от нормалните хора, като е много важно да бъдат снизходителни към постиженията на трудещите се инвалидизирани хора около тях.

 

Накрая заключаваме, че трябва да осъзнаем, че има и хора около нас, които не са съвсем същите, но въпреки това имат същите желания, интереси, мечти, предпочитания, влечения и нужди като нас. Голямата разлика, е че при тях всичко или не става или става на цената на неимоверни усилия. Колкото по-скоро обществото обърне необходимото внимание, толкова по-добре.

 

Мирослав Иванов
Доброволен сътрудник на Надежда България