Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Държавни служби
Фондации и сдружения
Международни организации
Благотворителни организации Държавни служби
Агенция за социално подпомагане
На сайта има карта с адресите на Дирекциите за социално подпомагане 
Държавна агенция за закрила на детето
Държавна служба за защита на децата с полезна информация, закони, наредби 
Център Фонд за лечение на деца