Български БългарскиEnglish English
Hope Bulgaria
State services
Foundations and associations
International organizations
Благотворителни организации Държавни служби
Agency for Social Assistance
На сайта има карта с адресите на Дирекциите за социално подпомагане 
State Agency for Child Protection
Държавна служба за защита на децата с полезна информация, закони, наредби 
Center Fund to treat children