Социални домове
Домове за деца с увреждания
ДДУ с. Михалци
с. Михалци
Област: В. Търново
Адрес: с. Михалци 5248, ул. 19 №2
Телефони: 06133 2820
E-mail: ddui_mihalci@mail.bg
Директор: Ексения Михайлова