Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Попица
с. Попица
Област: Враца
Адрес: с. Попица , ул. П. Р. Славейков 13А
Телефони: 09137 248; 350; 377
E-mail:
Директор: Стефан Александров