Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Добри дол
с. Добри дол
Област: Монтана
Адрес: с. Добри дол , с. Добри дол
Телефони: 09728 331
E-mail:
Директор: Ивайло Алексиев