Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Горна Митрополия
с. Горна Митрополия
Област: Плевен
Адрес: с. Горна Митрополия , ул. Г. Димитров 34
Телефони: 06556 339
E-mail:
Директор: Татяна Парашкевова