Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ Гълъбово
Гълъбово
Област: Стара Загора
Адрес: Гълъбово , ул. Строител 50
Телефони: 0418 65048
E-mail:
Директор: Галина Гочева