Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Чернозем
с. Чернозем
Област: Ямбол
Адрес: с. Чернозем , с. Чернозем
Телефони: 04726 232
E-mail:
Директор: Марийка Колева