Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Асен Златаров
Якоруда
Област: Благоевград
Адрес: Якоруда 2790, ул. Цар Борис III 70
Телефони: 07442 2316; 3142
E-mail: ddlrg_yakoruda@abv.bg
Директор: Зелха Караасан