Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Пеню и Мария Велкови
В. Търново
Област: В. Търново
Адрес: В. Търново 5000, ул. Цветарска 14
Телефони: 062 652669
E-mail: pm_dom@abv.bg
Директор: Ценка Григорова Банкова