Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Стражица
Стражица
Област: В. Търново
Адрес: Стражица 5150, ул. Беласица 1
Телефони: 06161 3709 3710
E-mail: dom_dovdlrg@abv.bg
Директор: Борис Борисов