Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Христо Смирненски
с. Балван
Област: В. Търново
Адрес: с. Балван 5064, с. Балван
Телефони: 06113 2620
E-mail: dd_balvan@abv.bg
Директор: Лилия Йорданова