Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Христо Ботев
с. Ново село
Област: Видин
Адрес: с. Ново село 3784, ул Христо Ботев 2
Телефони: 09316 2221; 2633
E-mail: dom_novoselo@abv.bg
Директор: Десислава Узунова