Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Надежда
Белоградчик
Област: Видин
Адрес: Белоградчик 3900, ул Васил Левски 2
Телефони: 0936 53222; 53238; 53289
E-mail: emiliagrig@abv.bg
Директор: Емилия Григорова