Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Асен Златаров
Враца
Област: Враца
Адрес: Враца 3000, ул. Авлига 1
Телефони: 092 622389;
E-mail: asen_zlatarov_vr@abv.bg
Директор: Анита Иванова