Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Христо Райков
Габрово
Област: Габрово
Адрес: Габрово 5300, ул. Равнец 1
Телефони: 066 805103; 0878435523
E-mail: dovdlrg_gb@mail.bg
Директор: Жулиета Генова