Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Св. Никола
Благоевград
Област: Благоевград
Адрес: Благоевград 2700, ул. Братя Миладинови 23
Телефони: 073 885912; 13; 14
E-mail: dovd@abv.bg
Директор: Евгения Йорданова