Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Добруджанче
с. Овчарово
Област: Добрич
Адрес: с. Овчарово 9395, ул. Двадесета 2
Телефони: 05711 5216; 5584
E-mail:
Директор: Красимира Момчева