Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Кюстендил
Кюстендил
Област: Кюстендил
Адрес: Кюстендил 2500, м-ст Хисарлъка
Телефони: 078 523493; 550523
E-mail: dom_hisarlaka_1947@abv.bg
Директор: Магдалена Георгиева Рачева - Андонова