Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Параскева Нейкова
Ловеч
Област: Ловеч
Адрес: Ловеч 5500, ул. Ст. Караджа 24
Телефони: 068 604486
E-mail: ddlrg_pn@abv.bg
Директор: Татяна Добрева