Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Милосърдие
Лом
Област: Монтана
Адрес: Лом 3600, ул. Димитър Ангелов 5
Телефони: 0971 66526; 60526
E-mail: instituzia@abv.bg
Директор: Илиян Маринов