Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Звънче
с. Георги Дамяново
Област: Монтана
Адрес: с. Георги Дамяново 3470, ул Втора 33
Телефони: 09551 2277; 2241
E-mail: ddlrgzvanche@abv.bg
Директор: Даниела Ангелова