Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Люба Тенева
Берковица
Област: Монтана
Адрес: Берковица 3500, ул. Ашиклар 7
Телефони: 0953 88035; 88105; 0884029213
E-mail: dovdlrgberk@abv.bg
Директор: Севделина Георгиева