Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Васил Петлешков
Брацигово
Област: Пазарджик
Адрес: Брацигово 4579, ул. Трети март 57
Телефони: 03552 2106;
E-mail: nina_naydenova@abv.bg
Директор: Костадинка Димитрова Найденова