Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за сираци
ДДЛРГ Павел Бобеков
Панагюрище
Област: Пазарджик
Адрес: Панагюрище 4500, ул. Кръстьо Гешанов 5
Телефони: 0357 64062;
E-mail:
Директор: Ненчо Пелтеков ВрИД